Quê hương và bóng mẹ (nhạc Vũ Thanh, thơ Vũ Thanh Nguyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ai [Am] đi cuối nguồn một chiều hôm
Mà chiếc [F] bóng lom [G] khom đường thôn [Am] vắng
Tím hoàng] C] hôn, tím [F] đôi bàn chân [C] lấm
Mẹ tôi [Em] về quang [F] gánh [G] bước liêu [Am] xiêu.

Gió [Dm] chiều [G] dìu dặt tiếng [C] tiêu
Tôi lớn [Dm] rồi, xa [G] vòng tay mẹ chắt [Am] chiu

Ôi quê [Am] hương, ngày [G] đi không hẹn [Am] ước
Để giờ [C] đây bóng mẹ khuất ngàn [Am] sau
Để từ [Dm] nay hoài niệm chốn chôn [C] nhau
Màu đất [Em] cũ đã [G] thành ra màu [Am] sầu.

Tôi [Am] qua cuối nguồn những chiều hôm
Hồn non [F] nước man [G] man tình thôn [Am] xóm
Nhớ mẹ [C] yêu đã [F] không còn hôm [C] sớm
Tôi thấy [Em] người trong [F] bóng [G] dáng quê [Am] hương.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: