Quảng Nam trong trái tim tôi (Hàn Châu & Vịnh Đại Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

Hai tiếng Quảng [Am] Nam nghe yêu thương dịu ngọt êm [Dm] đềm
Bên dòng sông quê còn vương [Em] vấn tiếng hò của [Am] em
Hương mía xa [G] đưa ôi ngọt [C] ngào
Hai tiếng quê [Am] hương ôi dạt [Em] dào
Bên mái tranh [Am] nghèo mẹ già lom [Dm] khom
Tóc trắng bên [Em] chiều.

Bao mùa xuân [Am] qua chốn phương xa chưa lần về [Dm] thăm
Thương người em [C] gái áo bà [Dm] ba bên [Em] đám dâu [Am] tằm
Đại Lộc mình [G] ơi thương trời [Em] quê
Nghe gió xạc [C] xào bên lũy [Dm] tre
Như tiếng mẹ [E7] ru ru trong đêm dài ôi tiếng ru [Am] hời.

Hội An [F] ơi phố [G] cổ năm [Am] xưa
Còn in dấu [G] chân những người anh [C] hùng [Am]
Quảng Nam [Dm] ơi bên dãy Trường Sơn
Mây tím vờn [Em] bay trên đỉnh chập [Am] chùng.

Đường qua Khe [C] Lim dốc [Am] cao
Đường lên Khe [Dm] Hoa suối [Em] sâu
Đường về muôn [G] lối quê [Em] hương nối những nhịp [Am] cầu.

Bên dòng sông [C] thương con sóng [Em] xô vỗ bờ triền [Am] miên
Trên nẻo đường [Dm] qua có em [Em] thơ soi bóng trăng [Am] hiền
Dẫu ở phương [Dm] này nhưng [F] lòng gửi về nơi [C] ấy [G]
Thương bến sông [Em] chiều dập dìu những cánh cò [Am] bay.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: