Quảng Nam trong trái tim tôi (Hàn Châu & Vịnh Đại Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Hai tiếng Quảng [Am] Nam nghe yêu thương dịu ngọt êm [Dm] đềm
Bên dòng sông quê còn vương [Em] vấn tiếng hò của [Am] em
Hương mía xa [G] đưa ôi ngọt [C] ngào
Hai tiếng quê [Am] hương ôi dạt [Em] dào
Bên mái tranh [Am] nghèo mẹ già lom [Dm] khom
Tóc trắng bên [Em] chiều.

Bao mùa xuân [Am] qua chốn phương xa chưa lần về [Dm] thăm
Thương người em [C] gái áo bà [Dm] ba bên [Em] đám dâu [Am] tằm
Đại Lộc mình [G] ơi thương trời [Em] quê
Nghe gió xạc [C] xào bên lũy [Dm] tre
Như tiếng mẹ [E7] ru ru trong đêm dài ôi tiếng ru [Am] hời.

Hội An [F] ơi phố [G] cổ năm [Am] xưa
Còn in dấu [G] chân những người anh [C] hùng [Am]
Quảng Nam [Dm] ơi bên dãy Trường Sơn
Mây tím vờn [Em] bay trên đỉnh chập [Am] chùng.

Đường qua Khe [C] Lim dốc [Am] cao
Đường lên Khe [Dm] Hoa suối [Em] sâu
Đường về muôn [G] lối quê [Em] hương nối những nhịp [Am] cầu.

Bên dòng sông [C] thương con sóng [Em] xô vỗ bờ triền [Am] miên
Trên nẻo đường [Dm] qua có em [Em] thơ soi bóng trăng [Am] hiền
Dẫu ở phương [Dm] này nhưng [F] lòng gửi về nơi [C] ấy [G]
Thương bến sông [Em] chiều dập dìu những cánh cò [Am] bay.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: