Qua bến năm xưa – Nguyễn Thiện Tơ – Hợp âm E – Khánh Ly,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Khánh Ly: Cm

 
Kiếp giang hồ [E] đây đó biết đâu là bến [Bm] bờ
Bến xưa còn [E] hay lời ước phai [Am] mờ.
Mấy thu thuyền [E] xa bến, nước trôi lời [Am] ước nguyện
Cố nhân ngơ [E] ngác chờ hình bóng thuyền [Am] mơ.
 
Dòng sông vẫn êm [Am] đềm còn in bóng [F] thuyền xưa
Bóng thuyền vô [E] tình lờ lững xuôi dòng.
Đò đi khách [Am] se lòng, càng xa vắng [Dm6] càng mong
Khách còn qua [E] đò còn nhớ bóng [Am] mơ.
 
Ai [E] nào biết [F] đâu
Muôn [E] trùng nhưng lòng nhớ [Am] nhau
Dòng nước êm gợn [F] bao sóng [E] buồn
Đời éo le gieo [Am] sầu lệ tuôn
[Bm] Xa xa tìm [E] đâu thuyền ai, con [F] thuyền mơ [E] hồ
Bao [Am] ngày … bên bờ sông hoa [E] úa
Theo dòng xuôi đi tìm bóng [Am] xưa.
Đâu [E] người mến [Am] thương,
Bên dòng sông [E] lòng thầm [Am] vương
Nhắn người nay xa [E] vắng
Với [F] heo may ta [E] về bến [Am] xưa.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: