Búp Bê Không Tình Yêu – NA (Điệu Disco) – Hợp âm Am – Mỹ Tâm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Búp Bê Không Tình Yêu.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Mỹ Tâm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Yêu Chưa Nói – Mỹ Tâm (Điệu Slow) – Hợp âm Gm – Mỹ Tâm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Yêu Chưa Nói.
Tác giả: Mỹ Tâm
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Mỹ Tâm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ký Túc Xá Chiều Mưa – Nhật Anh (Điệu Slow Rock) – Hợp âm Am – Lâm Hùng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ký Túc Xá Chiều Mưa.
Tác giả: Nhật Anh
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lâm Hùng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tóc Thề – Sỹ Đan (Điệu Boston) – Hợp âm D – Lam Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tóc Thề.
Tác giả: Sỹ Đan
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Lam Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Là Nhớ – Nguyễn Đức Trung (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Lam Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Là Nhớ.
Tác giả: Nguyễn Đức Trung
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lam Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Yêu Tôi Hát – Việt Anh (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Lam Trường, Hồng Nhung,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Yêu Tôi Hát.
Tác giả: Việt Anh
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lam Trường, Hồng Nhung,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Phai – Nguyễn Ngọc Tài (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Lam Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Phai.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tài
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Lam Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Là Ánh Sao – Trần Minh Phi (Điệu Ballad) – Hợp âm Dm – Đăng Khôi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Là Ánh Sao.
Tác giả: Trần Minh Phi
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Đăng Khôi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Còn Ta Với Nồng Nàn – Quốc Bảo (Điệu Slow) – Hợp âm C – Quang Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Còn Ta Với Nồng Nàn.
Tác giả: Quốc Bảo
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Quang Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Hồng Như Mơ – Trường Huy (Điệu Slow) – Hợp âm C – Cẩm Ly, Đan Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Hồng Như Mơ.
Tác giả: Trường Huy
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Cẩm Ly, Đan Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: