Not Alone – McFly –


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Not Alone – McFly
 • Ca sỹ:
 • Điệu:
  Giáng (b)
  Hợp âm:
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  [E] [A] [B]
  Life is getting harder day by day
  [E] [A] [B]
  And I don”t know what to do or what to say, yeah
  [C#m] [B] [A]
  And my mind is growing weak , every step I take
  [C#m] [B] [A]
  It”s uncontro lable, now they think I”m fake, yeah

  [E] [B] [A]
  “Cos I”m not alon e
  [E] [B] [A]
  But I”m not alon e
  [E]
  I”m not alone

  [E] [B] [A] [B]
  And I, I get on the train on my own
  [E] [B] [A]
  Yeah, my tired radio, keeps p laying tired songs
  [C#m] [B] [A]
  And I know that th ere”s not long to go
  [B] [C#m] [B] [A]
  Oh , when all I wanna do, is just go home

  Yeah yeah
  [E] [B] [A]
  But I”m not alon e

  But I”m not alone

  [E] [F#m] [G] [A]
  People rip me f rom the clot hes, I wear, yeah

  Everyday seems to be the same, they just swear, yeah
  [E]
  They just don”t care
  [F#]
  They just don”t care
  [A] [Am]
  They just don”t care

  [A] [E] [B] [A]
  “Cos I”m not alon e
  [E] [E] [B] [A]
  But I”m not alon e

  [E]
  Na na na na na na na na na na
  [B] [A]
  Na na na na na na na na na na no, no no
  [B]
  Na na na na na na na na na na
  [B] [A] [Am]
  Na na na na na na na na na na no no

  [E]
  But I”m not alone
  [B] [A] [B]
  La la la la
  [E]
  I”m not alone


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: