Nỗi nhớ cha (Đức Long) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đêm nay con [Em] ngồi thầm lặng nhớ về [G] cha
Nhớ ngày con [D] thơ dưới ánh nắng chiều [Em] tà
Cùng cha thả [D] diều giữa khung trời bát [Em] ngát
Ngọn gió quê [Bm] nghèo ôi mát rượi lòng [Em] con.

Tình cha như bầu [Em] trời tỏa sáng ngàn [G] sao
Bóng hình cha [D] yêu với nước da sẫm [G] màu
Đem tấm thân [C] già nuôi [D] đàn con khôn [G] lớn
Cực khổ trăm [Bm] bề cha không một lời [Em] than.

Thương [D] cha dông tố một [G] đời
Thương cha da [C] sạm [D] bạc màu gió [Am] sương
Bão [D] dông lòng cha chẳng [G] sờn
Cha luôn phấn [Bm] đấu cho đàn con [Am] thơ
Thân [D] cha như tấm thân [G] vàng
Nguyện xin đền [C] đáp ơn [Bm] người trên [Em] cao.

Đêm nay con [Em] ngồi mà lệ ướt tràn [G] mi
Nhớ về cha [D] yêu dạy con biết bao [G] điều
Nay ở phương [C] trời con hoài mong [G] nhớ
Nỗi nhớ cha [D] già ôi [Bm] than thở cùng [Em] ai.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: