Những con đường trắng (Trầm Tử Thiêng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ngày [C] xưa Huế có con đường trắng
Ơi con đường [G] trắng [Em] Áo trắng đơn sơ
Áo trắng ngây [Dm] thơ, áo trắng như [Am] mơ, áo trắng học [G] trò

Nàng Tôn [C] Nữ tóc nghiêng vành nón
Ơi nghiêng vành [G] nón [Am] tiếng guốc khua [F] vang
Ánh mắt mênh [Dm] mang, ríu rít như [G] chim khắng khít tìm [C] đàn

Các em [Am] đi vàng thu, lá thu [Dm] bay
Ðường [G] lên trường Ðồng [Am] Khánh gió heo [G] may
Tôi đứng [Dm] chờ bên [C] dòng Hương xanh [Em] ngát
Nghe lòng [G] mình xao [Dm] xuyến, ngất ngây [C] say

Hò:
[Dm] Hò ơ… ờ… ơ… ơ… í… í… i… à… [C] ơi
Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng [G]
Áo qua Ðông [Am] Ba, áo về Thượng [Dm] Tứ
Áo lên Bến [C] Ngự. áo ngược Phủ [G] Cam

Ðầu [Dm] xanh mà ai quấn khăn [Am] tang
Mùa xuân héo [Dm] hắt, chứ mùa xuân héo hắt,
Dấu hờn chưa [G] nguôi … hò ơi…

Ngày [C] nay Huế có nhiều con đường trắng
Ơi con đường [G] trắng [Em] áo chế thương đau
Nước mắt tuôn [Dm] mau, áo trắng ngây [Am] ngây áo trắng lạnh [G] người

Còn đâu [C] nữa những con đường trắng
Những con đường [G] trắng, [Am] Cuối phố Ðông [F] Ba
Áo trắng đi [Dm] qua, áo trắng ngây [G] thơ, bóng dáng ngọc [C] ngà

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: