Như Thầy Yêu Thương – LM Nguyễn Duy – Hợp âm Em – V.A,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Như [Em] Thầy đã yêu [A] thương,
như [C] Thầy đã yêu thương
Yêu [D] thương những ai thuộc về [G] mình,
yêu [C] thương hiến dâng cho trọn [Em] tình,
đoàn [A] con theo gương [B] Thầy,
muôn [C] lạy Đức Kito,
yêu [D] thương mến yêu một mình [G] Ngài,
yêu [Bm7] như chúa yêu thương mọi [E] người.
 
ĐK:Lời yêu [E] thương hát vang trong cuộc [A] đời.
Giọt yêu [B] thương chứa chan trong lòng [A] người
Ôi [B7] Giêsu tiếng yêu thươn tuyệt [G#m] vời.
Con reo [B7] ca tiếng yêu thương mọi [E] nơi.
 
2.Như [Em] Thầy đã yêu [A] thương,
nghiêng [C] mình rửa chân con,
khăn [D] lưng lấy lau chân từng [G] người,
cho [C] con mẫu yêu thương tuyệt [Em] vời.
Đoàn [A] con theo gương [B] Thầy, muôn lạy Đức [C] Kito,
hy [D] sinh đến yêu thương phục [G]
vụ, trao [Bm7] ban biết quên đi bản [E] thân.
 
3. Như [Em] Thầy vẫn yêu [A] thương,
như [C] Thầy vẫn yêu thương,
trao [D] cho chúng con đây lệnh [G] truyền
" Anh [C] em hãy yêu nhau trọn [Em] tình".
Đoàn [A] con nghe lời [B] Thầy, muôn lạy Đức [C] Kito.
Không [D] ai chúng con loại [G] trừ
nhưng [Bm7] luôn mến yêu luôn hiệp [E] thông.
 
4.Trong [Em] cuộc sống hôm [A] nay,
trên [C] đường đến tương lai.
Con [D] xin bước chân luôn miệt [G] mài
Ra [C] đi rắc gieo ân tình [Em] Ngài.
Nguyện [A] trong tim nhân [B] loại ân tình [C] Chúa không phai.
Yêu [D] thương cứ trao dần từng [G] ngày,
yêu [Bm7] thương nở hoa trên bàn [E] tay.
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: