Nhớ người thuở ấy (nhạc Vĩnh Điện, thơ Đoàn Tuyết Thu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tự độ trăng [Am] vơi nửa vầng chới [F] với
[Dm] Nhớ người thuở [Am] ấy cánh môi ướt [Dm] mềm
Nửa bóng trăng [G] nghiêng nao lòng người đợi
[Dm] Nhớ hơi thở [G] ấm giọt buồn theo [Am] trăng.

Ngang trời trăng [G] lửng
Nhớ người trăng [C] ơi [Am]
Trăng vơi nuối [F] tiếc
Ước trao nguyệt [G] rằm.

Nhớ người từ [Em] độ [A7]
Trăng tan lưng [Dm] trời
Lời thương hẹn [Am] gió
Người trao giữa [G] đời. [A7]

Đời qua như [Dm] gió
Trăng vào thênh [E7] thang [Am]
Nhớ người trăng [F] khuyết
Nửa đời mênh [G] mang. [Dm]

Trăng vàng thương [F] nhớ [E7]
Trăng tìm trăng tan [Am]
Nhớ người chốn [C] ấy [G]
Trăng tàn bên [Am] song.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: