Nhậu (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Tại rượu nó [G] say chứ tui đây đâu có [Am] say
Tại miếng mồi ngon làm cho cái miệng nó [Em] thèm
Tại thằng bạn [Dm] tui quá vui nên tui mới [G] uống
Tại cô chủ [Em] quán bán [G] rượu thiệt quá dễ [C] thương

Buổi sáng bia [G] lon, bia ngon mình zô mấy [Am] lon
Trưa trưa nắng lên lai rai tươi mát một [Em] thùng
Buổi chiều buồn [Dm] hiu liu riu ta chơi một [G] lít
Nhậu luôn tới sáng chiến hữu [Dm] ơi, say chén men [Am] nồng

Zô, Ta uống cạn [Dm] ly buồn đi vui chi bạn [Am] hiền
Ta uống hết đêm [G] nay rồi mai ta nhậu tiếp
Nhậu hết đêm này nhậu tiếp nhậu liếp [C] 3 ga

[Am] Zô, Ta uống cạn [Dm] ly buồn đi vui chi bạn [Am] hiền
Đời trai sá [G] chi cho ngon bằng ly rượu đế
Uống cạn ly này đong đầy tình nghĩa [C] đệ huynh
Vậy thì ta cứ nhậu [Em] đi
Rượu ngon cạn [G] chén uống cho quên đi [Am] sự đời

Đi hát karaoke [Am] ok thiệt là khỏi chê
Đi hết karao-[G] ke xong xuôi mình qua vũ [Am] trường
Nhậu hết tăng [Dm] 2, tăng 3 mình chơi tới [G] sáng
Còn cô bán [C] rượu là mình còn [Am] nhậu say

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: