Nhặt lá bàng rơi (Sông Đà) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Gió [Em] thổi lá bàng rơi gió thổi lá bàng rơi
Anh ơi mây [B7] trời đang trôi vào thu mùa thu mùa thu thương [Em] nhớ
Gió thổi lá bàng [Am] rơi gió [Em] thổi lá bàng [Am] rơi
Thu xưa xa [Em] rồi anh ơi bây [B7] giờ một mình em bước vào [Em] thu.

Mùa [Em] thu xưa xa xưa nhớ không anh mùa thu phố nhỏ
Đường vào [Am] thu chân theo [C] chân những [D] đêm nhặt lá bàng [G] rơi
Đốt [Em] lửa cho mẹ già sưởi ấm những đêm lạnh giá
Đốt lửa vui họp đoàn cùng hát mến yêu Việt [Am] Nam
Ngày [Em] xưa ôi vui [Am] sao chân theo [D] chân bóng đổ trưa [G] trưa
Anh [C] nhớ không [Em] anh anh [C] nhớ không [Em] anh.

Mùa [Em] xuân ta yêu nhau áo mới vui đường hoa pháo nổ
Rồi mùa [Am] thu ta xa [C] nhau nhớ không [D] anh mùa lá bàng [G] rơi
Bước [Em] nhỏ theo vệ đường từng chiếc lá rơi chiều xuống
Gió biển ru thật buồn mỏi mắt nhớ theo người [Am] thương
Mùa [Em] thu thu năm [Am] xưa anh ơi [D] anh súng nổ quê [G] ta
Em [C] bỏ đi [Em] xa em [C] bỏ đi [Em] xa.

2. Gió [Em] thổi lá bàng rơi gió thổi lá bàng rơi
Em ơi mây [B7] trời đang trôi vào thu mùa thu mùa thu thương [Em] nhớ
Gió thổi lá bàng [Am] rơi gió [Em] thổi lá bàng [Am] rơi
Thu xưa xa [Em] rồi em ơi bây [B7] giờ một mình anh bước vào [Em] thu.

Chiều [Em] nay anh qua đây nhớ thương em người em phố nhỏ
Đường vào [Am] thu anh lang [C] thang nhớ [D] xưa nhặt lá vàng [G] rơi
Gió [Em] bảo anh đừng buồn để lá mới vui ngày mới
Phố bảo anh đừng buồn để nắng mới reo đường [Am] vui
Đường [Em] vui cho anh [Am] em cho anh [D] em bước nhỏ bên [G] nhau
Bước [C] nhỏ bên [Em] nhau sống [C] thuở yêu [Em] nhau.

Để mùa [Em] xuân ta rong chơi phố mới vui đường hoa pháo nổ
Để mùa [Am] thu chân theo [C] chân suốt [D] đêm nhặt lá vàng [G] rơi
Đốt [Em] lửa cho hòa bình rực sáng bóng đêm mờ tối
Đốt lửa soi tình người vào mỗi trái tim Việt [Am] Nam
Lửa [Em] sáng trong tim [Am] anh trong tim [D] em sáng cả quê [G] ta
Cho [C] Việt Nam [Em] vui cho [C] Việt Nam [Em] vui
Cho [C] Việt Nam [Em] vui.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: