Kim-Tuan-Buu-Chi-Dinh-Cuong.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *