Người Không Đáng – Khắc Việt


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Người Không Đáng
 • Ca sỹ: Khắc Việt
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: Am
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Không phải [Am] em [F C] đã đổi [G] thay 
  Chỉ vì [Am] anh [F] đã [C] hết dịu [G] dàng 
  Anh nhận [Am] thấy [F] anh [C] mới khác [G] xưa. 
   
  Nhưng [Am] anh [F] lại cố [C] chấp [G] không hề [Am] nói [F]  
  Nhưng [C] anh luôn muốn [G] em phải chạy [Am] theo [F]  
  Tính [C] cách của [G] anh luôn đổi [Am] thay [F]  
  [C] Em rất [G] mệt phải [Am] không [F] , phải [C] không? [G]  
   
  ĐK: 
  Câu chuyện [Am] cũ [F] vì [C] em với [G] anh 
  Nay còn [Am] đâu những [F] phút ban [C] đầu [G]  
  Bạn bè [Am] em [F] vẫn [C] nói với [G] em hãy quên [Am] anh [F]  
  Hãy quên [C] anh, người không [G] đáng như [Am] anh. 
   


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: