Nghìn Trùng Xa Cách – Khánh Hà Ý Lan


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Nghìn Trùng Xa Cách
 • Ca sỹ: Khánh Hà Ý Lan
 • Điệu:Điệu Blues
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Nghìn [C] trùng xa cách người [F] đã đi rồi [C
  ]  
  Còn gì đâu nữa [F] mà khóc với [C] cười 
  Mời người lên xe về miền quá [F] khứ 
  Mời người đem [G] theo toàn vẹn thương [Am] yêu 
  Đứng tiễn người [G] vào dĩ vãng nhạt [C] mầu 
  Sẽ có chẳng [D] nhiều đớn [G] đau 
  Nối gót người [C] vào dĩ vãng nhiệm [F] mầu 
  Có lũ kỷ [C] niệm trước [G] sau 
  Vài cánh xương [C] hoa nằm ép trong [Am] thư 
  Rồi sẽ tan [C] như bụi mờ 
  Vạt tóc nâu [F] khô còn chút thơm [C] tho 
  Thả gió bay [G] đi mịt [C] mù 
  Nghìn trùng xa cách [Fm] người đã đi [C] rồi 
  Còn gì đâu nữa [Fm] mà giữ cho [C] người [Cm
  ]  
  [Cm] Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời 
  Chuyện đôi [Eb] ta [Fm] buồn ít hơn [G] vui 
  Lời khóc lời [Cm] cười chuyện ngắn chuyện [G] dài 
  Trả hết cho [Fm] người [Cm] / cho người [G] đi 
  Trả hết cho [Cm] ai ngày tháng êm [Eb] trôi 
  Đường ta [Fm] đi [Ab] trời đất yên [G] vui 
  Rừng nắng ban [Fm] mai đường [Bb] phố trăng [Eb] soi 
  Trả hết cho [Cm] người cho người [Gm] đi 
  Trả hết cho ai cả những chua cay 
  Ngày chia [Bb] tay lặng [Fm] lẽ mưa [G] rơi 
  Một tiếng thương [Fm] ôi [Cm] / gửi đến cho [G] người 
  Trả nốt đôi [D7] môi gượng [G] cười 
  Nghìn trùng xa cách [Cm] đời đứt ngang [G] rồi 
  Còn lời trăn trối [Cm] gửi đến cho [G] người [C
  ]  
  Nghìn trùng xa cách [Fm] người cuối chân [C] trời 


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: