Ngàn năm nào ngưng đọng (nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Nguyễn Hoàn Nguyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Em] Mở kinh đọc vi [G] vu, [B7] khoác áo xuống lưng [Em] đồi
[G] Hạt bụi bay trong [Em] nắng, [D] quốc độ đầu gậy [Em] tre
[G] Dấu dép trên đồi [Em] xưa, [A,] trôi mất theo xuân [Em] rồi
[D] Gần hai nàn năm [Bm] tuổi, thiền sư nay đã [Em] già
Hóa [Bm] thân chàng thi [G] sĩ, [Bm] thiền sư nay đã [Em] già

[d] Ngôn ngữ chẳng là [Em] hoa, [Bm] nở ra trong tịch [G] mịch
[Am] Ngôn ngữ dựng lời [D] không, thét gọi hồn sử [G] lịch
[D] Ngôn ngữ chẳng là [Em] hoa, [Bm] nở ra trong tịch [Em] mịch
[Am] Ngôn ngữ dựng lời [D] không, [G] thét gọi [D] hồn sử [Em] lịch

[Em] Gần hai ngàn năm [G] chẵn, [Am] hay hơn bốn ngàn [G] năm
[D] Ngàn năm nào ngưng[Bm] đọng, [D] em mỉm cười vô [Em] ưu
[E] Gần hai ngàn năm [A] chẵn, [F#m] hay hơn bốn ngàn [E] năm
[F#m] Ngàn năm nào ngưng [B7] đọng, [F#m] em mỉm cười vô [E] ưu

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: