Ngại gì (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ngại [Em] gì câu nói xa [A] nhau
Thì thôi em [Bm] cứ bước qua bên [Em] cầu
Ngại [Bm] chi hai tiếng chia [D] ly
Thì thôi em [Bm] cứ vu quy theo [Em] chồng.

Chuyện tình [Em] ta xem như là giấc mơ trong [A] đời
Chuyện tình ta xem như [D] là giấc mộng trôi [G] xa
Xa nhau xá [Bm] chi tình ơi lỡ không chung [D] đường
Thì thôi chúc [Bm] anh mai sang cầu vui trọn tình [Em] nhau.

Mai [Em] đây nếu ta gặp nhau trên lối [A] xưa
Bước chân người [Em] đi trong tiễn đưa
Mắt buồn quặn [Am] sâu xin đừng [D] khơi lại buổi ban [Em] đầu

Để người ra [Bm] đi không nhớ nhau
Mắt lệ từ [D] ly ôi xót đau
Mối duyên tình [Bm] đầu xin hẹn lại mai [Em] sau.

Hôm [Em] nao bước chân người đi xin chúc [A] nhau
Mối duyên tình [Em] xưa ôi kiếp sau
Nếu còn gặp [Am] nhau thì đành [D] thôi bước vội qua [Em] cầu
Lỡ một đời [Bm] thôi con sống [Em] trôi
Để tình lẻ [D] loi ai trách tôi
Mối duyên ban [Bm] đầu trao [B7] trọn cuộc tình [Em] nhau.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: