Nevada


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Nevada
 • Ca sỹ: Vicetone
 • Điệu:chọn điệu
  Giáng (b)
  Hợp âm: Cm
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  (Intro) 
  [Cm Ab Eb Ddim]  
   
  (Verse) 
  [Cm] …I've [Ab] been painting every fence I know, 
  [Eb] …Every colour bleeds [Ddim] into the same. 
  [Cm] …But [Ab] before you go and walk away, 
  [Eb] …Yeah, you better know [Ddim] where you're going… 
   
  (Pre-Chorus) 
  [Cm] …Heyyy-ya, [Ab] Heyyy-ya 
  [Eb] …You're a wanderer, [Ddim] just like me, 
  [Cm] …Heyyy-ya, [Ab] Heyyy-ya 
  [Eb] Yeah, you better know where you're going… 
   
  Chorus: 
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
   
  Verse: 
  [Cm] …I've been [Ab] painting every fence I know, 
  [Eb] …Every colour bleeds [Ddim] into the same. 
  [Cm] …But before [Ab] you go and walk away, 
  [Eb] …Yeah, you better know [Ddim] where you're going… 
   
  Pre-Chorus: 
  [Cm] …Heyyy-ya, [Ab] Heyyy-ya 
  [Eb] You're a wanderer, [Ddim] just like me, 
  [Cm] Heyyy-ya, [Ab] Heyyy-ya 
  Yeah, you [Eb] better know where you're going… 
   
  Chorus: 
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
   
  Instrumental: 
   
  e|-3———–4———–7————–2———| 
  B|-4—4——-4—4——-9—9———-4—–4—| 
  G|-5—–5—–5—–5—–9—–9——–2——-2-| 
  D|-5—–5—–6—–6—–9—–9——–1——-1-| 
  A|-3-3———6-6———7-7————x–x——| 
  E|-3———–4———–7————–x———| 
   
  Bridge: 
   
  Pre-Chorus: 
  [Cm] …Heyyy-ya, [Ab] Heyyy-ya 
  [Eb] …You're a wanderer, [Ddim] just like me, 
  [Cm] …Heyyy-ya, [Ab] Heyyy-ya 
  Yeah, you [Eb] better know where you're going… 
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
   
  Chorus: 
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  
   
  Outro: 
  [Cm Ab Eb Ddim]  
  [Cm Ab Eb Ddim]  


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: