Nếu mai đây (Trúc Hồ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Hãy ngủ đi [Dm] em [G]
Anh ru em [Dm] ngủ
Hãy tựa vai [Am] anh
Giấc ngủ bình [Dm] yên.

Những ngày nên [Dm] thơ [G]
Tình đêm đợi [Dm] chờ
Những nụ hôn [Am] xa
Trọn một giấc [Dm] mơ.

[Bb] [C] [Dm]

Giấc mơ ta cùng [Dm] nhau đi về nơi rất lạ
Có riêng anh và [Bb] em muôn đời không cách [C] xa
Hát lên câu tình [Dm] ca dẫu ngàn năm đá mòn
Nếu mai đây rời [Bb] xa nhưng lòng [C] vẫn không [Dm] xa.

[Bb] [C] [Dm]

* Nếu mai đây rời [Dm] xa mong rằng em chớ buồn
Có đôi khi tình [Bb] yêu không đẹp như giấc [C] mơ
Giấc mơ ta gần [Dm] nhau cho thời gian bất tận
Nếu mai đây rời [Bb] xa nhưng lòng [C] vẫn không [Dm] xa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: