Mười thương (Phạm Đình Chương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Một [Am] thương tóc xoã mơ [F] màng
Hai [Dm] thương em ăn [C] nói dịu [E7] dàng mà lại [Am] có duyên
Ba [C] thương má [F] lúng đồng [C] tiền
Bốn [Dm] thương đôi [E7] mắt như sao [G7] hiền mùa [C] thu

Năm thương năm [G] thương em biết trông [Am] chờ
Dù [F] anh đi chinh [E7] chiến bao năm [Dm] tháng xa rời quê [C] hương
Sáu [Am] thương là [E7] thương em vững cương [Am] thường
Bảy [Dm] thương nết [E7] na trăm đường em khéo [Am] khôn

Tám [A] thương trong [D] trắng tâm [A] hồn
Đẹp [Bm] tươi đẹp tươi như [C#m] ánh trăng [F#m] tròn đầu [Bm] thôn
Chín [D] thương là thương tiếng cười [Bm] giòn
Ngàn [F#m] năm gỗ [C#m] đá cũng [D] còn ngất [E7] ngây

Mười [D] thương em xinh [A] quá là đôi bàn [D] tay
Bàn [F#m] tay măng dệt [D] mộng cho [F#m] ngày tương [Bm] lai
Để cùng [D] anh xây đắp cho ngày [Bm] mai
Tình [E7] yêu thương chan chứa giữa trời tự [A] do

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: