Mười hai bến nước (Tôn Nữ Huyền Chi) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Biết anh [Em] buồn vì em đi lấy chồng
Biết anh [E7] buồn và còn đang nhớ [Am] mong
Một người [C] đi thuyền tách bến sang [Em] sông
Một người [D] đang ưu ầu bên pháo [B7] hồng

Biết em [Em] buồn vì ta xa cách rồi
Biết em [E7] buồn tình này phai vỡ [Am] đôi
Và từ [C] đây hẹn ước đã chia [Em] phôi
Mộng đẹp [B7] tan theo dòng nước cuốn [Em] trôi [Am] [Em]

Phận [Em] gái cuộc đời mười hai bến [G] nước
Lớn [Am] lên thì cất bước theo [Em] chồng
Hết rồi giờ này ta đã đôi [D] nơi
Chẳng qua duyên nợ [Em] thế thôi [Am] [Em]

Lỡ yêu [Em] rồi thì làm sao quên hỡi người
Trái ngang [E7] rồi tình mình ai khiến [Am] xui
Còn tìm [C] đâu hình bóng đã ghi [Em] sâu
Còn tìm [D] đâu tao ngộ giây phút [B7] đầu

Lỡ yêu [Em] rồi tình kia ai đổi dời
Bấy nhiêu [E7] tình đành tàn theo lá [Am] rơi
Thà đừng [C] quen nhau và ước muốn nên [Em] đôi
Thì ngày [B7] nay ai buồn chuyện [Em] lẻ loi! [Am] [Em]

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: