Mục tiêu 2023-2028: Tăng cường học tập, nâng cao trình độ cho đoàn viên và người lao động


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

#NhiệmKỳ2023-2028 #HọcTậpNângCaoTrìnhĐộ #KỹNăngNghềNghiệp #DoanhNghiệp #ĐoànViên #NgườiLaoĐộng


Lượt xem: 0

Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%.
B. Ít nhất 75%.
C. Ít nhất 70%.
D. Ít nhất 60%.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *