Mưa Bay Tháp Cổ – NA


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Mưa Bay Tháp Cổ
 • Ca sỹ: NA
 • Điệu:
  Giáng (b)
  Hợp âm:
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)
  [Em] Mưa bay tháp cổ …
  [Bm] __Mưa bay trên đá ….
  [C] ___Trăm năm bước phù du [D] __ [Em] __
  [Em] Hoang sơ tháp cổ ….
  [Bm] Hoang sơ vũ điệu xưa
  [D] Cong cong năm ngón ngũ hành
  [C] __Trăm năm bước mộng du [D] __
  [Em] __[G] __[Am] __
  [Em] Nam mô nam mô nam mô nam mô Butda[Bm] __
  [Am] __Một vòng thôi miên thôi miên Apsara
  [Em] __Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ
  Em [C] múa [D] nghiêng [Em] ngả
  [Am] __ [Em] __ ……
  [Am] __Hoang sơ tháp [Em] cổ
  [Bm] __Hoang sơ vũ điệu [Em] xưa
  [Am] __Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em] xa
  [Bm] __Nam mô nam mô A di [Em] đà
  [Am] Hoang sơ tháp cổ
  [Bm] Cong cong năm ngón ngũ [Em] hành
  [Am] Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em] xa
  [Bm] Nam mô nam mô a di [Em] đà
  [Cmaj7] __Nam mô nam mô nam mô nam [Bm] mô Butđa
  [Em] __Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả [Cmaj7] nghiêng [D] __
  [Em] Mưa bay tháp cổ …
  [Bm] Mưa bay trên đá ….
  [Cmaj7] Trăm năm bước mộng du [D]
  [Em] Trăm năm bước phù du


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: