Một mình (Trần Tiến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Rượu một [Em] mình với ngọn đèn [Am] đêm
Khi gió thu [D] về một chú ve [B7] sầu
Nằm trên bên [Em] thềm cửa sổ mùa [B7] thu
Rượu một [Em] mình biết đàn cùng [Am] ai
Ai người tri [G] âm [A] ai người tri [D] kỉ

Cùng [C] ta cạn [D] với núi [G] cao năm [B7] nào đôi chân chưa [Em] mỏi
Cùng [C] ta cạn [D] với suối [G] sâu, với [B7] người xôn xao qua [Em] cầu.
Cùng [Am] ta cạn [D] với rừng [G] già, bạn ta yên [B7] nghỉ
Biết có bao [C] giờ về uống cùng [B7] ta

Cùng [C] ta cạn [D] với phong [G] ba yếm [B7] đào che cơn gió [Em] lạnh
Rượu [C] say gió [D] buốt sau [G] lưng nhớ [B7] người dưng xa muôn [Em] trùng
Cùng [Am] ta cạn [D] với lửa [G] hồng trong ta giá [B7] lạnh
Ngọn lửa lay [Em] lay như [C] có ai [Em] về.

* [C] Rót cho đầy mãi nỗi [D] đau rồi sẽ thành kỷ [G] niệm
[C] Rót cho đầy mãi đắng [D] cay sẽ thành tiếng [Am] hát
Con [B7] người con người chỉ lớn [C] lên trong chính [D] nỗi cô [Em] đơn.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: