Một Hành Trình Rực Rỡ – Jack (J97) – Hợp âm Am – Jack (J97),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Capo 3

 
[Am] Sợ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa sợ
[Am] Lo, từ nhỏ tới lớn tôi chưa lo
Chỉ nghĩ [Dm] về cơm ăn và áo mặc
Đến khi [Dm] nào hóa đá tóc mẹ tôi
Đôi chân [Dm] trần hô mưa và cỡi gió
Cuộc đời này [Dm] bạc sống thoáng cho nhẹ "môi"
Sao phải [Am] sống cuộc sống của người khác
Tự mình [Am] vẽ con đường cho mình đi
Hay biện [Dm] hộ cho tâm hồn này lười nhác
Hành động cụ [Dm] thể chứng thực cho mình đi
Ăn những món mình [Am] thích, mua những món mình thích
Làm những điều mình [Am] thích và giúp đỡ những người có ích
Thành công tôi [Dm] có từ số 0 thành số 9
Đánh đổi nước [Dm] mắt vinh quang nè lấy đi.
 
Một hành trình rực [Am] rỡ với ánh sáng trong sương mờ
Là hình hài nhỏ [F] bé giữa bóng tối có ai đâu ngờ
Từng nhiều lần rời [Dm] xa đàn, rời xa đàn
Giờ [E7] hóa bông hoa vàng hùng dũng giữa mây ngàn
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: