Mơ trắng (nhạc Mây Mùa Thu, thơ Võ Thị Trang Hân – năm: 042021) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Mơ [Am] trắng rừng mơ, mơ trắng mơ
Khách [Dm] xa không [Em] vội, chân lơ [C] ngơ
Ngẩn [Dm] ngơ ngơ ngẩn, tình đi [Em] lạc
Trắng [Em] mơ mơ trắng, rừng trắng [Am] mơ

Thẩn [Am] thơ thơ thẩn, người thơ thẩn
Một [Dm] sớm mai [Em] rừng, ai đó [Am] mơ
Giấc [Gm] mộng xuân thì, mơ trắng [Em] lại
Bung [Em] cửa mơ đòi trắng lại [Am] mơ.

Ai [Dm] nàng thiếu nữ xưa mơ [Am] trắng
Xuôi [Em] ngược đường đời, mơ trắng [Am] rơi
Nhân [Dm] thế vạn ngày mơ có [Am] lỡ?
Thử [Em] lòng bỏ ngỏ, trắng lại [Am] mơ

Phải [Dm] đâu thiếu nữ mà mơ [Am] trắng
Thôi [Em] trả lại mơ, trắng với [C] rừng
Trả [Am] nàng thiếu nữ về xưa lại
Còn tóc phai [Em] màu, tóc trắng [Am] phai

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: