Lý ngựa ô – Dân ca Nam Bộ –


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Lý ngựa ô – Dân ca Nam Bộ
 • Ca sỹ:
 • Điệu: Giáng (b)
  Hợp âm:
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  [Am] [G]
  Khớp con ngựa ngựa ô
  [Am] [G]
  Khớp con ngựa ngựa ô
  [Am] [G]
  Ngựa ô anh thắng, anh thắngcái kiệu vàng (ừ ư..)
  [C] [Dm] [G]
  Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen
  [Dm] [C]
  Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm

  Cán roi anh bịt đồng thòa
  [Dm] [G]
  Là đưa ýa đưa nàng, đưa nàng
  [C]
  Anh đưa nàng về dinh
  [Dm] [G]
  Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng
  [C]
  Anh đưa nàng về dinh

  (Các đoạn sau tương tự):

  Khớp con ngựa ngựa ô

  Khớp con ngựa ngựa ô

  Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa

  Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ

  Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ

  Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ)

  Là theo í a theo nàng, anh theo nàng

  Anh theo nàng một phen (ơ)

  Là theo í a theo nàng, anh theo nàng

  Anh theo nàng một phen

  Khớp con ngựa ngựa ô

  Khớp con ngựa ngựa ô

  Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi

  Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui

  Em mang áo đỏ, chân đi hài tía

  Thắt lưng dây lụa màu vàng (ơ)

  Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng

  Lễ tơ hồng cùng nhau (ơ)

  Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng

  Lễ tơ hồng cùng nhau


  [yotuwp type="keyword" id="Lý ngựa ô – Dân ca Nam Bộ –" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: