Lửa tình (nhạc Lý Kiến Trung, thơ Như Thương – năm: 2015) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Lục [D] kho ngôn ngữ của tình
Tìm thương tìm [Bm] giận pha nghìn đắng [A7] cay
Tìm [D] yêu tìm chút lắt lay
Những đêm những [G] sáng những vay mượn [D] sầu

Những trần [Bm] gian bụi nát [A7] nhầu
Để xanh biêng [G] biếc ngả màu chiều [D] hôm
Lục [Bm] trong chăn gối vùi [D] chôn
Phút thiên thu [A] của lần ôm vào [D] lòng

Tạ ơn [A] khuya giọt nến [D] trong
Phố xưa quán [A7] trọ thắp chong đợi [D] người
Nhỡ [G] mai tàn cuộc lên [F#m] trời
Ta Em cũng [G] đủ một đời hương [D] hoa

Lục [D] trang ký ức nhạt nhòa
Còn tờ giấy [Bm] cũ tro tàn đêm [A7] qua
Rộn [D] ràng đêm Tết ba mươi
Ngoái đầu nhìn [Bm] lại hài [A7] vàng em [D] quên

Đàn [F#m] ơi nắn phím lênh [Bm] đênh
Ta con dế [G] gõ…. nhịp [A] sênh… phách…. [D] tình

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: