Lửa tình (Bertha Mỹ Linh Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ngày [Am] yêu ngày nhớ ngày [E7] mong
Tình trong đã đến mặt không hỡi [Am] tình
Nằm [Dm] mơ tình [G] sóng chẻ [C] đôi
Trời [E7] mưa sẽ tới dòng sông thơ vẫn [Am] đầy.

Hờ [Am] hơ..hờ hơ.. hờ [E7] hơ
Hờ hơ..hờ hơ.. hờ [Am] hơ

Cuộc [Am] vui nào chẳng hợp rồi [E7] tan
Tình ta rồi sẽ về đâu hỡi [Am] người
Ngàn [Dm] năm từ [G] cõi rừng [C] sâu
Giờ [E7] đây người đến mặt không chẳng [Am] tình.

ĐK:
[Dm] Chim bay về núi người [Am] đi về chốn xa [Dm] xôi
Mà [E7] lòng sao còn thương [Am] nhớ
Lửa [E7] tình hai ngả mồ [Am] côi
Sóng [E7] sầu ngang bến thuyền mơ kiếp [Am] này.

Ngày [Am] yêu ngày nhớ ngày [E7] mong
Giờ đâu còn thấy mà mong hỡi [Am] lòng
Rồi [Dm] mai ngày [G] nắng sẽ [C] lên
Đường [E7] xưa còn đó tình đâu hỡi [Am] tình.

Hờ [Am] hơ.. hờ hơ.. hờ [E7] hơ
Hờ hơ.. hờ hơ.. hờ [Am] hơ.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: