Lòng yêu Chúa biết bao- đặng (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Lòng yêu [D] Chúa biết [A] bao, yêu [G] Chúa biết [D] bao
Mọi [Bm] điều trong tâm con, nguyện [Em] yêu Chúa [A] thôi
Lòng yêu [D] Chúa biết [A] bao, yêu [G] Chúa biết [D] bao
Duy [Em] Ngài con mãi [A] yêu trọn [D] đời

ĐK
[A] Giêxu [Bm] Giêxu, [G] lòng con yêu [A] nhất chính [Bm] Ngài
[A] Giêxu [Bm] Giêxu, duy [Em] Ngài con mãi [A] yêu trọn [D] đời

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: