“Lời thoải mái trong cuộc sống: Cuộc đời là vòng xoay nhân quả”


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hãy cùng khám phá tác phẩm âm nhạc hấp dẫn #LuânHồiNhânQuả, một tác phẩm thiêng liêng với sức mạnh kích thích tâm hồn người đọc.

Ở đời ta làm việc gì cũng có nhân quả , gieo gì sẽ gặt đó , bài hát khuyên ta nên là một người tốt …đừng nên tham sân si chuốc hận khổ đau…..

Bài viết LUÂN HỒI NHÂN QUẢ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Chợ Nhạc.

[yotuwp type="keyword" id="“Lời thoải mái trong cuộc sống: Cuộc đời là vòng xoay nhân quả”" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: