Lời anh vọng mãi ngàn năm (Vũ Thanh (miền Bắc)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sáng mãi tên [Em] anh người [G] con của đất [Em] nước
Sông núi reo [A] ca người anh [D] hùng thành đồng bất [G] khuất
Nguyễn Văn [Em] Trỗi, Nguyễn Văn [G] Trỗi
Người công [Bm] nhân thành phố Sài Gòn
Mà lời [F#m] anh trước súng giặc thù
Vẫn cháy [Bm] lửa tranh đấu.

[Em] Ôi tên anh truyền khắp toàn cầu vọng về [C] Veneruêla
Cuồn cuộn [G] sôi trong muôn con tim người du [Bm] kích châu Mỹ La Tinh
Anh đã [Em] sống cuộc đời [G] sáng rực ánh mặt [A] trời
Anh sống [Em] tuổi thanh xuân đẹp [A] tươi
Trong khói [Em] lửa luyện nên thép [D] gang.

[G] Noi gương anh còn có triệu [Em] người
Cả Miền [C] Nam đang soi tim [A] gan
Cuồng cuộn [G] dâng lên như phong ba
Dìm đầu [Bm] quân cướp Mỹ xâm lăng
[Em] Gió đưa muôn tiếng [Am] ca lời anh [B] hát ngày nào
Việt [Em] Nam muôn năm, Việt [G] Nam muôn năm
Lời anh hát vọng [B7] đến ngàn [Em] năm.

* Lời đất [G] nước ngàn [A] năm [B] chói [Em] sáng.

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Lời anh vọng mãi ngàn năm (Vũ Thanh (miền Bắc)) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: