ba-dinh2.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[yotuwp type="keyword" id="ba-dinh2.jpg" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *