Lenlala – Wn – Hợp âm E – Wn, Tezdy, Nhi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tông gốc [E]
Capo 4

 
[C] Dòng tin [D] nhắn vang lên tín [G] ten
[C] Ai đang [D] đến anh cứ đoán [G] xem
[C] Hơn 20 [D] phút nữa em mới [G] đến
[C] Anh đâu rồi cứ đợi [D] ở bên [G] thềm
 
[C] Một bài hát [D] em chẳng nhớ [G] tên
[C] Vài lời nói [D] chưa kịp cất [G] lên
[C] Bao cảm [D] xúc cứ lại mỗi [G] đêm
[C] Đôi ta chìm trong khoảnh [D] khắc êm [G] đềm
 
Mình cứ [Cadd9] bên nhau [D7] chúng ta lên lá [G] la
Chẳng biết [Cadd9] mai sau [D7] chúng ta lên lá [G] la
Mà có [Cadd9] sao đâu [D7] chúng ta lên lá [G] la
Nơi [Cadd9] đâu để em cảm [D7] thấy yên [G] bình
 
[C] Dòng tin [D] nhắn vang lên tín [G] ten
[C] Ai đang [D] đến anh cứ đoán [G] xem
[C] Hơn 20 [D] phút nữa em mới [G] đến
[C] Anh đâu rồi cứ đợi [D] ở bên [G] thềm

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: