Leader ❤️ Bài viết Leader


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[Am] Đứng trên cao khỏi đám đông
Dưới chân là đỉnh núi trên đầu là trời rộng
Ung [F] dung một mình giữa khoảng trống
Ngắm nhìn mặt trời mọc lặng lẽ từ phía đông

[Am] Trời sinh ba chữ Vũ Cát Tường
Xưa nay luôn tự quyết những gì mình tin tưởng
[F] Tự vẽ cho mình một con đường
Tự tay muốn viết hết cuộc đời mình phía trước

Nguyên [Am] bản đó là những gì tôi luôn giữ
Giới hạn đó là những gì tôi muốn phá
Tự [F] do đó là những gì tôi đang có
Bởi trong tâm trí tôi không bao giờ quan tâm hàng ngàn thước đo

[Am] Stop asking who is the best
Act like ya big but ya just try da flex
I go right when [F] everybody else wanna go left
Can you tell me who got the guts for this stand
(Leader)

[Am] Hey hey look
You already know
Authentic head to toe, I’m so good at this flow
[F] I was born a leader, ya da kind of follow so don’t be like a charlatan and think nobody knows
[Am] Time will tell us
True value or garbage
Gold is precious
Toys are mada plastic
[F] You just keep it up eating like a bottom feeder
Im laying down the lines, you keep following the leader

[Am] Chất, đó là những gì tôi luôn có
Ngông cuồng bất chấp từ điển tôi không có
Đường [F] dài thử thách bằng muôn ngàn cam go
Nhưng lòng ta thật kiên định không hề có chút vội vàng âu lo

[Am] Stop asking who is the best
Act like ya big but ya just try da flex
I go right when [F] everybody else wanna go left
Can you tell me who got the guts for this stand
(Leader)

[Am] Fame is like a good choice
So you just try da make noise
Get [F] attention like a bad boy
Sorry not my way, I cant respect your choice

[Am] I know money talks
Dont play dirty to get hot
[F] Leader need a calm
And think big like a boss

[yotuwp type="keyword" id="Leader ❤️ Bài viết Leader" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: