Lạy Chúa Giê-su, xin chữa lành chúng con (Lm. Nguyễn Duy – năm: 2020) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

ĐK. Lạy [Dm] Chúa! Xin chữa [C/E] lành chúng [F] con.
[Gm] Xin chữa lành chúng [C] con thể [A] xác cũng như tâm [Bb] hồn. [A] [Dm]

1. Xin [C7] cứu chữa con lạy [F] Chúa để [Gm] con được chữa [C] lành.
Xin [Bb] cứu thoát con lạy [C] Chúa, vì vinh dự [A7] con chính là [Dm] Ngài.

2. [Dm] Khi gặp [C6] bước ngặt [Bb] nghèo con [C] kêu lên cùng [F] Chúa,
thì [G] Chúa đã ra [A] tay cứu con [Dm] thoát ngàn nỗi gian [Edim] truân,
sai Lời Chúa [F] đến chữa [Am7] cho lành [Dm] mạnh.

ĐK. Lạy [Dm] Chúa! Xin chữa [C/E] lành chúng [F] con.
[Gm] Xin chữa lành chúng [C] con thể [A] xác cũng như tâm [Bb] hồn. [A] [Dm]

3. Linh hồn tôi [Dm] hỡi hãy chúc tụng [Bb] Chúa, chớ khá [G] quên ân huệ Chúa [A] ban.
Chúa tha cho [C] con muôn ngàn tội [F] lỗi. [Gm6] Thương chữa [Am7] lành các bệnh tật [Dm] con.

4. Lạy [D7/F#] Chúa Giê-[Gm] su xin dủ [C7] lòng thương xót chúng [F] con.
Xin [Bb] Ngài chỉ phán một [E7] lời thì con [A] đây được chữa [Dm] lành.

ĐK. Lạy [Dm] Chúa! Xin chữa [C/E] lành chúng [F] con.
[Gm] Xin chữa lành chúng [C] con thể [A] xác cũng như tâm [Bb] hồn. [A] [Dm]

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: