Làng quê mùa lũ (Lê Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Làng [Dm] tôi cá lội đầy [G] sông
Cò bay thẳng [Bb] cánh bao [C] la trời [F] mây
Thắm [G] xanh dừa sai trái [C] ngọt
Mà giờ [Edim] đây lao đao mùa mưa [Gm] lũ
Tràn bờ [G] đê nước [C] ngập đầy [F] đồng.

2. Dòng [Dm] sông nước cuồn cuộn [G] trôi
XUồng ghe nhỏ [Bb] bé trao [C] nghiêng mỏng [F] manh
Gió [G] mưa từng cơn thấm [C] lạnh
Mẹ tìm [Edim] con trôi theo dòng nước [Gm] cuốn
Lòng quặn [G] đau ôi nức nở nghẹn [Dm] ngào.

ĐK: Ngập tràn đau [Bb] thương
Ôi quê [G] hương xóm làng đìu [Dm] hiu
cửa nhà xác [G] xơ bao em thơ gầy yếu mỏi [Bb] mòn
Bao nhiêu gia [C] đình còn màn trời chiếu [F] đất
Bao người [A7] con sống trong lầm [Dm] than.

3. Người [Dm] ơi nhiễu điều mà [G] thương
Nhường cơm xẻ [Bb] áo qua [C] cơn khổ [F] đau
Sớt [G] chia tình sâu nghĩa [C] nặng
Cùng hòa [Edim] chung những tấm lòng nhân [Gm] ái
Để chiều [G] quê ấm mãi tình [Dm] người.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: