1698845655_dangnhocom-lam-le-yet-cao-to-tien-xin-dat-ten-cho-con-vao-so-ho-nhu-the-nao-day-con.png


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Prev 1 of NAN Next
Prev 1 of NAN Next Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *