La Hai tháng tư (Trần Đình Lý & Bùi Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Sáng tháng [A] tư La Hai mù sương
Chiều tháng [Bm] tư La Hai nồm [A] mát
Nắng lên [A] nương con ong làm mật
Gió yêu [A] thương gọi đàn Kơ-tia

Đến La [D] Hai em quên đường về
Sáng tháng [C#m] tư La Hai mù sương
Đến La [Bm] Hai em càng ngẩn ngơ
Chiều tháng [E7] tư La Hai nồm [A] mát

Đến La [D] Hai nghe thơm mật ngọt
Nước giếng [C#m] trong hơn trên nguồn xa
Rẫy nương [Bm] bao la đẹp lòng [D] ta
Hòa tiếng [E7] ca ai kia bên [A] cầu

Em qua [D] cầu qua thăm phố núi
Sương tan [C#m] rồi phố núi nhìn [E7] em
Ừ em [A] yêu, yêu nơi này, em ở lại [D] đây
Ở lại đây mà nghe tiếng [A] hát, hát say đời tương lai

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: