Ký túc xá chiều vắng em – Đàm Vĩnh Hưng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Ký túc xá chiều vắng em
 • Ca sỹ: Đàm Vĩnh Hưng
 • Điệu:Điệu Ballad Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Ký túc [C] xá chiều [G] nay sao buồn [Am] quá 
  Ký túc [C] xá chiều [G] nay vắng em [Am] rồi 
  [F] Ha há ha [G] há ha [Am] hà 
   
  Ký túc [C] xá ngồi [G] đây vương sầu [Am] nhớ 
  Ký túc [C] xá thầm [G] mong có em [Am] về. 
  [F] Chờ sao chẳng [G] thấy bóng em [Am] về 
   
  [F] Hờ hờ hờ hơ hờ [G] hơ há ha [Am] hà 
  [Am] hờ ha hà ha [F] há hà ha [G] há há há ha [Am] hà 
   
  Ký túc [F] xá vắng [G] em chiều cô [Am] đơn 
  Ký túc [F] xá nhớ [G] em đã bao [C] ngày 
  Ký túc [F] xá vắng [G] em chiều bơ [Am] vơ 
  Ký túc [F] xá nhớ [G] em ôi sầu [Am] vương 
   
  [F] Hà ha [G] há ha [C] hà 
   


  [yotuwp type="keyword" id="Ký túc xá chiều vắng em – Đàm Vĩnh Hưng" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: