Kinh kính mừng (Mai Khanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Kính [C] mừng Ma-ri-[G/B] a đầy ơn [D7/A] phúc Đức Chúa [G] Trời, [A]
Đức Chúa [Dm7] Trời hằng [G7] ở cùng [Cmaj7] bà, [Gdim7]
Bà có phúc [Bb] lạ, ơn phúc [F/A] lạ
Bà [Fm/Ab] có ơn phúc [G7sus4] lạ,
hồng [D/F#] ân hơn mọi người [G/F] nữ. [C/E]

Và Đức Giê-[F] su con lòng [G/F] bà gồm muôn phúc [Em] lạ Thánh Ma-ri-[A] a,
Mẹ Đức Chúa [Dm] Trời, xin nguyện cầu cho chúng [G] con.[C]

Lạy Đức Nữ [F] Trinh Ma-ri-[G/F] a, cầu cho chúng [Em] con là kẻ có [A] tội,
Từ phút giây [Dm] này, đến [G] trong giờ lâm [C] tử.
A-men.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: