Kiếp sau (Phạm Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đền [Em] em một tháng trời [C] gần
Đơm [D] hoa là hoa kết [G] mộng cũng [Em] ngần ấy [Am] thôi
Đền [D] em góp núi chung [G] đồi
Thiêu [Am] nương là nương đốt [Em] lá cũng [B] rồi hoang [E] sơ.

Đền cho [E] em xuôi có ngàn thơ
Bờ sông Thương còn [A] nghe trắc [E] trở
Và quên [Dbm] thôi bông [A] sẽ phai [B] hường
Mà nghe [F#] như tiếng [B] gọi dường thiên [E] thu.

Đền cho [E] em xuôi [A] có ngàn [E] thơ
Bờ sông [A] Thương còn [F#m] nghe trắc [C#m] trở
Và quên [F#m] thôi bông sẽ phai [B] hường
Mà nghe [F#] như tiếng [B] gọi dường thiên [E] thu.

* Non [Em] sông bóng [C] mẹ sầu [Em] u
Mà [F#m] trông là trông ngưỡng [E] cửa chiều lu mái [B] sầu
Thôi [Em] em xanh [Am] mắt bồ [Em] câu
Vàng [F#m] tơ là tơ sợi [G] nhỏ xin [B] hầu kiếp [Em] sau.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: