Kiếp sau (nhạc Nhật Ngân, thơ Trần Mộng Tú) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đêm qua em nằm [G] mơ
Mẹ [C] đem em gả [Em] chồng
Cho [G] một chàng thi [Bm] sĩ
Số [A] chàng rất long [D] đong.

Hai [Em] vợ chồng làm [Am] thơ
Trong một gian lều [D] cỏ
Mái giột mái cứ [Am] dột
Làm [D] thơ vẫn làm [G] thơ. [C] [G]

Thơ chàng dán trên [Bm] vách
Thơ em che trời [Em] mưa
Một [G] đàn con tám [Am] đứa
Lớn lên chỉ mê [D] thơ.

Ngoài [Em] vườn đầy hoa [D] nở
Trong [C] hồn ngập mộng [D] mơ
Cửa [G] lều thường không [F] khép
Nên [D] xuân đến bốn [G] mùa. [C] [G]

Mặc người đời mua [Bm] bán
Mặc cuộc đời hơn [Em] thua
Cả nhà làm thi [Am] sĩ
Nên [D] nghèo xác nghèo [G] xơ.

* Em [Bm] cầu cùng Thượng Đế
Kiếp [D] sau có lấy chồng
Xin [Am] lấy chồng thi [D] sĩ
Dẫu biết chàng tay [G] không.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: