Không Còn Cha – Powerk – Hợp âm Am – Linh Bi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

capo 3
[Am] [G] [F] [E] [Am]

 
[Am] Đường dài không ai, con phố chẳng một [G] ánh đèn…
Từng vòng bánh xe [F] chạy đi giữa [E] mịt mù làn sương trắng… [Am]
Nhọc nhằn đôi vai, cha dốc hết cả [G] một đời…
Giờ người không còn [F] ở đây, nay [E] người chẳng còn trên [Am] đời…
 
[G] Gian [Am] khó…
[G] Chẳng nghĩa lý gì nữa! [C]
[G] Ở [Am] đó…
Người [G] thương yêu con duy nhất!
[E] Theo thời gian trôi cha già qua một kiếp…
 
[F] Đời dù sức sống [C] ngập tràn, rồi [Am] cũng rời khỏi kiếp [G] nhân gian…
[F] Cha ơi, hãy cứ [C] yên lòng ngủ [E] ngon…
[F] Tình cảm, yêu thương, [C] quý trọng của [Am] con, gửi tới cõi [G] hư không…
[F] Cha ơi, hãy nở [C] nụ cười nơi [E] ấy…
 
[Am] [G] [F] [E] [Am]
 
Ngày xưa cha đưa con đi vi vu khắp thế gian.
[G] Bồng con trên tay bao nhiêu gian nan chẳng thở than.
[F] Giờ những ký ức mãi chỉ [E] còn là trong dĩ vãng… [Am]
Chẳng quên bao nhiêu công ơn cha xưa đã dắt dìu.
[G] Dành cho con lâu nay đều là những thứ chắt chiu.
[F] Người chẳng cần chi, chỉ [E] muốn tròn phận rồi [Am] đi…
 
[G] Tình [Am] cha…
[G] Sẽ chẳng thể mờ khuất! [C]
[G] Mình [Am] cha…
Người [G] thương yêu con duy nhất!
[E] Nhưng thời gian trôi mang người đi mãi mãi…
 
[F] Đời dù sức sống [C] ngập tràn, rồi [Am] cũng rời khỏi kiếp [G] nhân gian…
[F] Cha ơi, hãy cứ [C] yên lòng ngủ [E] ngon…
[F] Tình cảm, yêu thương, [C] quý trọng của [Am] con, gửi tới cõi [G] hư không…
[F] Cha ơi, hãy nở [C] nụ cười nơi [E] ấy…
 
[F] [Am] [C] [E]
 
[F] Dòng đời, cũng đã được cùng cha [Am] dong chơi.
Cũng đã được dạy dỗ [C] đạo đời.
Tình bao la ngang đất [E] trời…
[F] Cha ơi, con đã được người lo [Am] cả đời.
Nay con gọi người không [C] trả lời.
Tại sao người vội xa [E] rời?
 
Ở trong [F] dòng dòng đời.
Cũng đã được cùng cha [Am] dong chơi.
Cũng đã được dạy dỗ [C] đạo đời.
Tình bao la ngang đất [E] trời…
[F] Cha ơi, con đã được người lo [Am] cả đời.
Nay con gọi người không [C] trả lời.
Tại sao người vội ra [E] đi?
 
[F] Đời dù sức sống [C] ngập tràn, rồi [Am] cũng rời khỏi kiếp [G] nhân gian…
[F] Cha ơi, hãy cứ [C] yên lòng ngủ [E] ngon…
[F] Tình cảm, yêu thương, [C] quý trọng của [Am] con, gửi tới cõi [G] hư không…
[F] Cha ơi, hãy nở [C] nụ cười nơi [E] ấy…
 
[Am] [G] [F] [E] [Am]
 
Nhọc nhằn đôi vai, cha dốc hết cả [G] một đời…
Giờ người không còn [F] ở đây, nay [E] người chẳng còn nữa [Am] rồi…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: