Khiêu vũ bên nhau ❤️ Bài viết Khiêu vũ bên nhau


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0) [D] Monday, [Bm] Tuesday
[G] day after [A] day life slips away
[D] Monday, It’s just another morning
[Bm] Tuesday, I only feel like living
[G] Dancing a-[A] long, we play the song

[D] Em cùng anh mình khiêu vũ đêm nay
Đây hè [Bm] vui, thời gian để đôi lứa rong chơi
Đây thời [G] gian để cho tình yêu sẽ lên ngôi
Để đôi [A] ta sẽ yêu nhau và đời sẽ không lo lắng chi

[D] Xin nhẹ chân, nhạc kia đã mênh mang
Nâng mình [Bm] lên trời cao vào thế giới trăng sao
Xin thời [G] gian ngừng trôi để đôi lứa bên nhau
Tình yêu [A] luôn sống bên ta bằng những khúc nhạc

Mình khiêu [D] vũ đêm này [Bm] hãy ôm em
[G] Chặt vòng tay ấm [A] êm giữ em vào [Bm] sát thân anh
[G] Suốt đêm [A] nay cùng khiêu [D] vũ bên nhau
[Bm] Hãy ôm em [G] để cùng nghe trái [A] tim ta rung động

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *