Khi Mùa Thu Đi Qua – Bùi Anh Tuấn Dương Hoàng Yến


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Khi Mùa Thu Đi Qua
 • Ca sỹ: Bùi Anh Tuấn Dương Hoàng Yến
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Anh [C] biết không ? 
  Khi mùa thu đi [Em] qua. 
  Gọi [F] tên anh, giữa [G] sương đêm giá [C] lạnh 
  [F] Hơi ấm. [G] Còn đây. 
  [Em] Nồng nàn trong vội [Am] vã [G F]  
  Dạ [Dm] khúc tâm tình [F] người nơi xa có [G] nhớ ? 
   
  [C] Em biết không ? 
  Khi mùa thu đã đi [Em] qua 
  Hồn [F] đi qua nỗi [G] buồn vương giữ [C] lại 
  [F] Nhớ lắm [G] bờ môi 
  [Em] Ru giọt tình nơi [Am] ấy[G F]  
  Hoa [Dm] sữa thơm lừng , [G] giữa bao chốn phong [C] ba 
   
  [F] Có lẽ [G] là thu vẫn [Em] trọn vẹn cùng [Am] ta 
  Hết [F] tận cùng vì [G] yêu nên thiết [C] tha 
  [F] Em vẫn là [G] em dù [Em] cho anh phiêu du 
  [Am] khắp [G] phương [F] trời thì em [Dm] vẫn đợi 
  [G] dẫu mùa thu đi [C] qua… 
   
  [C] Em biết không ? 
  Khi mùa thu đi [Em] qua 
  Là [F] như mây sắc [G] xe bao hối [C] hận 
  Thu [F] chan chứa[G]  
  giọt [Em] lòng chan chứa [Am] qá [G F]  
  Để [Dm] nắng xanh màu, [G] nhuộm cút vàng bên [C] lá 
   
  [C] Anh biết không ? 
  Khi mùa thu đã đi [Em] qua 
  Gọi [F] tên anh, phiêu [G] bạc nơi xứ [C] lạ 
  [F] Song sắt [G] giọt cây vẫn [Em] hao gầy nhưng [Am] anh[G F] . 
  Anh [Dm] phiêu du [G] có tim em là [C] nhà 
   
  Thu [F] vẫn là [G] thu vẫn [Em] trọn vẹn cùng [Am] ta. Hết 
  [F] tận cùng vì [G] yêu nên thiết [C] tha 
  Em [F] vẫn là [G] em . Dù [Em] cho anh phiêu du [Am] khắp [G] phương [F] trời 
  Thì em [Dm] vẫn đợi [G] giẫu mùa thu đi [C] qua… 
  Thu [F] vẫn là [G] thu vẫn [Em] trọn vẹn cùng [Am] ta. Vẫn 
  [F] nồng nàn vì [G] yêu nên thiết [C] tha 
  Em [F] vẫn là [G] em . Dù [Em] cho anh phiêu du [Am] khắp [G] phương [F] trời 
  Thì em [Dm] vẫn đợi [G] giẫu mùa thu đi [C] qua… (x2) 


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: