ALY8t1vknn4S9IfdpJolrHSU-ut95BVhdBZ49Mo8bhsvkUej7Nu_rSKyeCdKk1S3rN-Ks33lAw7ez_ARIDYNJlwHfPQldDbBnvwg6Rc3tE0rSNMiWTnRWww1200-h630-n-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *