“Khám phá hành trình sáng tạo với sách Mĩ thuật lớp 6 – Chợ Nhạc: Mở ra chân trời sáng tạo mùa học mới 2021-2022”


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đồng hành cùng phân phối chương trình MĨ THUẬT lớp 6 – Sách Chân Trời Sáng Tạo trong năm học 2021-2022, Chợ Nhạc tự hào được giới thiệu tác phẩm âm nhạc đặc biệt. #ÂmNhạcKíchThíchTưDuy #SáchChânTrờiSángTạo2021 #ChợNhạc

TUẦN TIẾT Tên chủ đề Phân bổ nội dung dạy học 1 1 CĐ1: Mỹ thuật trong nhà trường (1 TIẾT) 3 nội dung:

– Sản phẩm mĩ thuật

– Mĩ thuật do ai tạo nên

– Đồ dùng mĩ thuật

2, 3 1, 2 CĐ2: Sáng tạo từ những chấm màu (4 TIẾT) – Hoạt động Quan sát – Hoạt động Thể hiện 4, 5 3, 4 – Hoạt động Thảo luận – Hoạt động Vận dụng 6 1 CĐ3: Nét vẽ của em (3 TIẾT) – Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

7, 8 2, 3 – Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

9, 10 1, 2 CĐ 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản (4 TIẾT) – Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

11, 12 3, 4 – Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

13, 14 1, 2 CĐ 5. Màu cơ bản trong Mỹ thuật (4 TIẾT) – Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

15, 16 3, 4 – Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

17 1 Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I 18, 19 1, 2 CĐ 6. Sáng tạo từ những khối cơ bản (4 TIẾT) – Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

20, 21 3, 4 – Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

22, 23 1, 2 CĐ 7. Hoa quả (4 TIẾT) – Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

– Hoạt động Thảo luận

24, 25 3, 4 – Hoạt động Vận dụng 26, 27 1, 2 CĐ 8. Người thân của em (4 TIẾT) – Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

– Hoạt động Thảo luận

28, 29 3, 4 – Hoạt động Vận dụng 30, 31 1, 2 CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

(4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

– Hoạt động Thảo luận

32, 33 3, 4 – Hoạt động Vận dụng 34 1 Đánh giá định kỳ cuối năm 35 1 Trưng bày sản phẩm (có thể sắp xếp ở Tuần 18, tương ứng với 18 tuần thực học ở học kì I).

[yotuwp type="keyword" id="“Khám phá hành trình sáng tạo với sách Mĩ thuật lớp 6 – Chợ Nhạc: Mở ra chân trời sáng tạo mùa học mới 2021-2022”" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: