Hương trà hạo nhiên (nhạc Đức Long, thơ Tuệ Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Hãy mời [G] nhau nâng chung trà [Em] đạo
Vị chân [D] thiền nhiên hạo thân [G] thương
Tâm [Am] hồn thanh thoát thiện [Bm] lương
Nẻo về chánh [Am] đạo không vương bụi [D] phiền.

Màu áo [Em] lam diệu hiền trong [C] sáng
Nền trời [Am] xanh thông thoáng vô [G] ưu
Xua [C] tan bao nỗi oán [Em] cừu
Tựa dòng pháp [Bm] nhũ luân [D] lưu chảy [G] về.

Hương đạo [G] vị bồ đề gieo [Bm] hạt
Loài chim [C] oanh điệu hát vườn [Am] xuân
Thương [G] yêu tâm Phật tỏa [Bm] lan
Nhẹ nhành linh [D] hoạt tình lam giữa đời.

Hương [Em] trà thơm gọi mời kết [Bm] nối
Cả tâm [Em] tư khối óc tình [G] thương
Vòng tay đạo pháp quê [Bm] hương
Trải dài khắp [D] nẻo muôn phương tràn [G] về.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: