Hương đêm bay xa (Châu Đăng Khoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D]

[Em] Anh hẹn em, khi trời đêm
[C] Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm
[G] Mong thật lâu chẳng thấy người đâu
[D] Anh nơi đâu có biết em buồn rầu
[Em] Buồn quá đi thôi
[C] Ngày với đêm trôi, em mong [G] đợi vậy thôi
(Anh nơi [D] đâu hãy quay về với em)

[Em] Giờ biết sao đây
[C] Chẳng thấy anh đâu
Em mong [G] đợi thật lâu
(Anh nơi [D] đâu hãy quay về chốn đây)

[G] Cho hương đêm bay đi xa [D] mãi
Không còn đây nỗi nhớ kéo [Em] dài
Không cần anh và không cần [C] ai
Trao cho em những giấc mơ đậm [G] sâu
Dù giờ này anh đang nơi [D] đâu
Không còn yêu như phút ban [Em] đầu
Quay mặt đi lòng em hoài [C] nghi
Không yêu anh tin anh nữa [G] đâu
Oh ho… [D] Babe.. không tin anh nữa [Em] đâu
[C] Babe babe [G] babee.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: