Hồng Trong Hoa – Phúc Cường Jipi


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Hồng Trong Hoa
 • Ca sỹ: Phúc Cường Jipi
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Tone gốc E: Capo 4 
  [C] Mưa có nghe, lời [Dm] ca lòng [G] tôi dấu [C] che 
  [Dm] Che đi bao nhớ [G] thương riêng một mình [C] tôi 
  Yêu [F] dấu mưa cuốn [G] trôi 
  [C] Em như vẫn đây mà [Dm] tôi chẳng [G] thể níu [C] tay 
  [Dm] Mai đây xa cách [G] nhau vẫn hoài một [C] câu 
  Chúng [F] ta là [G] gì của [C] nhau 
  [F] Có [G] còn trong [C] nhau 
  [C] Em như gió mây còn [Dm] tôi tựa [G] bao cỏ [C] cây 
  [Dm] Mây che ngang phút [G] giây xong rồi lại [C] bay 
  Chơi [F] vơi tôi vẫn [G] đây 
  [C] Gieo chút nắng mưa nhành [Dm] cây [G] xanh mát [C] chưa 
  [Dm] Cây gieo thêm cách [G] xa trong lòng của [C] nhau 
  Chẳng [F] nên êm [G] mượt thật [C] lâu 
  [F] Hỡi [G] người tôi [C] yêu 
  [Am] Là yêu là thương là nhớ mong chẳng [C] nói 
  Là [F] đau là ngốc là giữ trọn bình [C] yên 
  Cứ [C] yêu cứ [G] đau có [F] nhau dẫu cho mãi [G] sau 
  [C] Mưa có nghe, bài [Dm] ca làm [G] tôi dấu [C] che 
  [Dm] Mai đây xa cách [G] nhau vẫn hoài một [C] câu 
  Chúng [G] ta là gì của [C] nhau 
  [F] Có [G] còn trong [C] nhau 
  [F] Hỡi [G] người tôi [C] yêu 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: